Reklama
Opiekun Elżbieta Knap
  • Przewodnicząca: Ewa Cisło kl.2i
  • z-ca: Paweł Padziński kl.3s
  • Sekretarz: Julia Stępniak kl.2g

Sekcja Szkolnego Radiowęzła:

Opiekunowie: Paweł Jacek i Grzegorz Swatowski

Sekcja dekoracyjna:

Opiekunowie: Anna Lalik-Jacek i Agnieszka Banaszak

Sekcja Wolontariatu:

Opiekunowie: Marta Gozdek i Sylwester Babiarz

Sekcja Fotograficzna:

Opiekun: Mirosław Ostrowski
Więcej artykułów…